Prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji publicznej

Prawnik Przemysław Grześko

Prowadzę sprawy objęte reżimem prawa administracyjnego, a w szczególności:

  • wydaję opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego;
  • sporządzam pisma, wnioski, odwołania, skargi do organów administracji publicznej i samorządowej;
  • sporządzam skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • reprezentacją przed organami administracji publicznej;
  • reprezentacją przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • reprezentacją w postępowaniach przed organami administracji publicznej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym.