Blog

Zasada domniemania niewinności znana także in dubio pro reo

Niedające się usunąć wątpliwości w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Inspiracją do niniejszej publikacji jest ostatnio szczęśliwa sprawa jednego z klientów Kancelarii, który był obwiniony o popełnienie wykroczenia skodyfikowanego w art. 92b kodeksu wykroczeń,...

czytaj dalej

Radca prawny w Olsztynie

Dzień dobry! Spieszymy z kolejnym wpisem, który przyniesie Ci wiele wartościowych informacji. Dzisiaj chcemy porozmawiać o jednym z najważniejszych zawodów w dzisiejszym społeczeństwie - radca prawny. Skupimy się na tym, co może zaoferować Ci radca prawny w Olsztynie....

czytaj dalej

Skutki unieważnienia kredytu frankowego

Zapisy umów frankowych dotknięte są wadami. Błędy są na tyle poważne, że większość spraw sądowych kończy się ich unieważnieniem. Jeżeli jesteś frankowiczem, pozwałeś bank i uzyskałeś prawomocne rozstrzygnięcie sądowe ustalające nieważność umowy, w tym wpisie dowiesz...

czytaj dalej