Blog

Zasada domniemania niewinności znana także in dubio pro reo

Zasada domniemania niewinności znana także in dubio pro reo

Niedające się usunąć wątpliwości w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Inspiracją do niniejszej publikacji jest ostatnio szczęśliwa sprawa jednego z klientów Kancelarii, który był obwiniony o popełnienie wykroczenia skodyfikowanego w art. 92b kodeksu wykroczeń,...

czytaj dalej
Radca prawny w Olsztynie

Radca prawny w Olsztynie

Spieszymy z kolejnym wpisem, który przyniesie Ci wiele wartościowych informacji. Dzisiaj chcemy porozmawiać o jednym z najważniejszych zawodów w dzisiejszym społeczeństwie - radca prawny. Skupimy się na tym, co może zaoferować Ci radca prawny w Olsztynie. Zacznijmy od...

czytaj dalej
Skutki unieważnienia kredytu frankowego

Skutki unieważnienia kredytu frankowego

Zapisy umów frankowych dotknięte są wadami. Błędy są na tyle poważne, że większość spraw sądowych kończy się ich unieważnieniem. Jeżeli jesteś frankowiczem, pozwałeś bank i uzyskałeś prawomocne rozstrzygnięcie sądowe ustalające nieważność umowy, w tym wpisie dowiesz...

czytaj dalej