Prawo gospodarcze

Prowadzę sprawy gospodarcze i handlowe

Prawnik Przemysław Grześko

W ramach tej dziedziny prawa, zajmuję się:

  • reprezentacją przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami;
  • reprezentacją w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;
  • reprezentacją w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • zakładaniem i rejestracją spółek prawa handlowego;
  • przygotowywaniem projektów umów, uchwał, zarządzeń, dokumentów wewnętrznych, w tym regulaminów organizacyjnych oraz regulaminów działania organów;
  • reprezentacją przed organami administracji