Prawo cywilne

Zajmuję się prowadzeniem spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

Prawnik Przemysław Grześko

W ramach tej dziedziny prawa:

  • wydaję opinie prawne na podstawie przedstawionych stanów faktycznych;
  • sporządzam pisma na etapie przedsądowym oraz sądowym, w szczególności w sprawach: dotyczących rękojmi przy sprzedaży, o naruszenie dóbr osobistych, o zadośćuczynienie za krzywdę, dotyczące szkód komunikacyjnych;
  • sporządzam środki zaskarżenia;
  • reprezentuję przed sądem.